Mini bölcsőde fejlesztése Kemencén

 

Projekt címe: Mini bölcsőde fejlesztése Kemencén

Projekt azonosító: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00031

Támogatási összeg: 198 304 923 Ft

Támogatási intenzitás: 100%

Projekt kezdete: 2022.01.30.

Projekt tervezett befejezése: 2025.01.30.

Projekt rövid összefoglalója:

A projekt megvalósítási helyszíne Kemence község, ahol egy új mini bölcsődét épít az önkormányzat.

A fiatalabb családok növekedésének is köszönhetően az utóbbi években egyre erősebb elvárásként jelentkezik egy bölcsőde kialakítása iránti igény. A mini bölcsőde létrehozásával az intézményi háló új elemmel bővül, teljesebbé téve a már meglévő humán- és egészségügyi alapinfrastruktúrát (óvoda, iskola, védőnő, körzeti orvos, fogorvos).

Az új minibölcsődék a kisebb településeket szolgálják ki. A tervezett épület 1 csoportszobával rendelkezik, amely 7 gyermek ellátását tudja kiszolgálni, illetve a szabályozás szerint 8 gyermekét, ha mindegyik elmúlt legalább 2 éves. Az alaprajzi elrendezésnél az volt a cél, hogy olyan helyiségcsoportokat tervezzünk, ami a minibölcsőde előírásainak és üzemeltetési követelményeinek minden szempontból megfelel, minimális helyigényekkel. A mini bölcsőde egy új épületben fog elhelyezkedni, tekintettel arra, hogy meglévő, alkalmas épület nem áll az önkormányzat rendelkezésére. A telkeket az önkormányzat megvásárolja, összevonja és így elegendő hely jut nem csak az épületnek, hanem a gyermekek fejlődése szempontjából megfelelő méretű játékudvarnak is.

Az épület az akadálymentesség követelményeinek figyelembevételével került tervezésre. A kötelező, komplex akadálymentesítésen túl további akadálymentesítési elemeket is beépítünk, hogy a bölcsődében való elhelyezés senkinek se jelenthessen gondot.