Blog: utolsó 20 post
Mini Galéria
Címkefelhő

H I R D E T M É N Y

KEMENCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉRTESÍTI A KÖZSÉG LAKOSSÁGÁT, HOGY 2016. OKTÓBER 19-én (szerdán)

L O M T A L A N I T Á S-t

végez a hulladékszállító közszolgáltató.

KÉRJÜK, HOGY A VAS/FÉMHULLADÉKOT AZ EGYÉB HULLADÉKTÓL ELKÜLÖNÍTVE A FENTI SZÁLLÍTÁSI NAP REGGELÉRE SZÍVESKEDJENEK AZ INGATLANOK ELÉ KIHELYEZNI!

KÉRJÜK AZ ÜDÜLŐTELEPI INGATLANTULAJDONOSOKAT, HOGY A LOMOKAT A MELLÉKUTCÁKBÓL A GERINCÚTHOZ (Pacsirta út)  SZÍVESKEDJENEK KIHELYEZNI !

Kemence, 2016. október 11.

Pongrácz János
polgármester sk.

 


Hirdetmény - Óvodapedagógust keresünk!

Kemence Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

állást hirdet.

A Kemencei Kisbence Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: előre láthatólag egy év

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2638 Kemence Fő út 95.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 2016. augusztus 29. napjától tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt +3670 377 0574 –es telefonszámon.

Jelentkezni lehet, az önéletrajz megküldésével:

Postai úton, Kemence Község Önkormányzat címére történő megküldéssel (2638. Kemence Fő út 77.)

Elektronikus úton a kemenceph@invitel.hu E-mail címen keresztül

Személyesen:Pest megye, 2638 Kemence Fő út 77.

Szükség esetén az Önkormányzat szolgálati lakást biztosít a munkakör betöltőjének


Hirdetmény

Kemence Község Önkormányzata 2016.06.27-én 18:00 kezdettel Falugyűlést tart, melyre tisztelettel meghívja a község lakosságát.

Falugyűlés helye: Művelődési Ház Kemence, Csarnavölgyi u.10.

A falugyűlés napirendje: Egyedi szennyvíztisztítással kapcsolatos pályázatról tájékoztatás.
H I R D E T M É N Y

Valamennyi vadgazdálkodási rendeltetésű vadászterület 10 éves üzemtervi időszaka 2017. február 28-án lejár. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 11/a §-ban foglaltak az alábbiakat írják elő:

(1) A vadgazdálkodási üzemtervi időszak lejártakor a vadászterület határát újból meg kell állapítani.

(2) A vadászterület határának újbóli megállapításakor a vadászati hatóság a hatályos vadgazdálkodási üzemtervi ciklus utolsó vadászati évének március 31. napjáig, a meglévő vadászterület határokat és a vadgazdálkodási tájegység határait alapul véve, a következő vadgazdálkodási üzemterv időszakára a vadászterület határára vonatkozó ajánlást (a továbbiakban: ajánlás) tesz közzé.

(3) Az ajánlás az érintett vadászterület, valamint az érintett vadászterület tájegységéhez tartozó szomszédos, lejáró üzemtervű vadászterületek térképi megjelenítését, azonosításra alkalmas adatait tartalmazza.

(4) A vadászati hatóság az ajánlást a hirdetőtábláján, és elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján legalább harminc napra hirdetmény formájában közzéteszi. A vadászati hatóság kezdeményezi minden érintett település önkormányzatának hirdetőtábláján, illetve elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján a hirdetmény formájában való közzétételt, amelyet az önkormányzat tájékoztató jelleggel legalább harminc napra közzétesz. Az ajánlást érintő vita esetén a vadászati hatóság hirdetőtábláján közzétett dokumentum az irányadó.”

 

A vadászati hatóság ajánlása Kemence község vonatkozásában az alábbi linkeken érhető el: (a hirdetmény 3 részből áll: szöveges ajánlásból, az adott tájegység áttekintő térképéből és az adott vadászterületre vonatkozó részletes térképből)

szöveges ajánlás:

http://www.kormanyhivatal.hu/download/3/14/82000/570150-201%20k%C3%B3dsz%C3%A1m%C3%BA%20vad%C3%A1szter%C3%BClet%20hirdetm%C3%A9nye.pdf

http://www.kormanyhivatal.hu/download/9/14/82000/570450-201%20k%C3%B3dsz%C3%A1m%C3%BA%20vad%C3%A1szter%C3%BClet%20hirdetm%C3%A9nye.pdf

 

tájegység áttekintő térkép

http://www.kormanyhivatal.hu/download/d/04/82000/atnezeti₂01.pdf

 

vadászterületre vonatkozó részletes térkép:

http://www.kormanyhivatal.hu/download/2/14/82000/570150%20k%C3%B3dsz%C3%A1m%C3%BA%20vad%C3%A1szter%C3%BClet%20t%C3%A9rk%C3%A9pe.pdf

http://www.kormanyhivatal.hu/download/8/14/82000/570450%20k%C3%B3dsz%C3%A1m%C3%BA%20vad%C3%A1szter%C3%BClet%20t%C3%A9rk%C3%A9pe.pdf


LAKOSSÁGI FELHÍVÁS az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére

2016/04/06 Címkék: HIRDETMÉNY.

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tüzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.

 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály - pl. növény egészségügyi okból hatósági engedély beszerzése mellett - megengedi. Avar és kerti hulladék égetését csak az adott település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az esetben is csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben az égetést jogszabály megengedi, előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés). Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.

 

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.

 

A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulását, továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban országos szinten a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett területen akkor is tilos a tűzgyújtás - beleértve a kijelölt tűzrakhelyeket is - ha azt egyébként más jogszabály megengedi.

 

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.

 

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkén keresse fel a katasztrófavédelem oldalait (http:\\www.katasztrofavedelem.hu, http:\\.....katasztrofavedelem.hu), vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu). Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság tájékoztató kisfilmjei az alábbi linkeken tekinthetőek meg: http:\\www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=39 http:\\www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=32KÖZLEMÉNY

2016/03/07 Címkék: KÖZLEMÉNY.

A PEST MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
TÁJÉKOZTATJA A VÁLASZTÓPOLGÁROKAT, HOGY A
PEST MEGYÉBEN 2016. MÁRCIUS 20. NAPJÁRA
KITŰZÖTT ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐK TERÜLETI IDŐKÖZI VÁLASZTÁSA
JELÖLT HIÁNYÁBAN ELMARAD,
EGYÚTTAL A PEST MEGYEI TERÜLETI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT MEGSZŰNIK.


A közlemény a Pest Megyei Területi Választási Bizottság
5/2016. (III.4.) sz. TVB határozatában foglaltakon alapul.


Budapest, 2016. március 4.


Pest Megyei Területi Választási Bizottság


Tájékoztató!

2016/02/18 Címkék: Hírdetmény.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy iparűzési adóbevallását elektronikus úton is beküldheti az „Önkormányzati Hivatali Portál” linkre kattintva.


SavedURI :Show URL

Hirdetmény

2016/01/25 Címkék: HIRDETMÉNY.

A PEST MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG KITŰZTE A PEST MEGYEI ROMA NEMZETIségi ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK
IDŐKÖZI VÁLASZTÁSÁT.

A SZAVAZÁS NAPJA: 2016. MÁRCIUS 20.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK
A nemzetiségi névjegyzékben az a választópolgár szerepel, aki kérte nemzetiségi névjegyzékbe vételét.
A választópolgárok a nemzetiségi névjegyzékbe történt felvételükről
értesítőt kapnak.

Nemzetiségi névjegyzékbe vételi kérelmet 2016. március 4-ig lehet benyújtani a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a helyi választási irodában.

A SZAVAZÁS
A választópolgár személyesen, azon a településen szavazhat, amelynek nemzetiségi névjegyzékében szerepel.
Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő választási irodához.


Választási Iroda


Hirdetmény: lomtalanítás - 2015. október 24.

2015/10/08 Címkék: lomtalanítás.

Kemence Község Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy 2015. október 24-én (szombaton) LOMTALANÍTÁST végez a hulladékszállító közszolgáltató.

Kérjük, hogy a vas/fémhulladékot az egyéb hulladékoktól elkülönítve a fenti szállítási nap reggelére szíveskedjenek az ingatlanok elé kihelyezni!

Kérjük az üdülőtelepi ingaltantulajdonosokat, hogy a lomokat a mellékutcákból a gerincúthoz (Pacsirta út) szíveskedjenek helyezni!

Kattintson ide a hirdetmény letöltéséhez!


Tájékoztatás az ASP-hez való csatlakozásról

2015/09/14 Címkék: Hírdetmény.

Az Európai Unió által társfinanszírozott támogatást nyert el Kemence Község Önkormányzat és társönkormányzatai (Nagybörzsöny és Bernecebaráti) az ún. ASP-hez való csatlakozás megvalósítására. A projekt keretében az önkormányzatok 13,98 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesültek. Az önkormányzatok a KMOP-4.7.1-13-2014-es pályázati konstrukcióban nyújtották be támogatási igényüket, mely program a közép-magyarországi régióban, az elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztését támogatta.

A Kemence Község Önkormányzata által vezetett társulás célja volt, hogy az elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúrafejlesztésre vonatkozó pályázati projektjükkel, csatlakozhassanak a nagy teljesítményű és kapacitású, magas biztonságú és rendelkezésre állású, valamint korszerű informatikai eszközökből kiépített IT önkormányzati ASP központhoz.

 

Az önkormányzati ASP központhoz való csatlakozás által mind három település lakosai, elektronikus úton, ügyfélbarát szolgáltatás révén intézhetik közügyeiket. Továbbá az önkormányzatok és intézményeik közigazgatási és közszolgáltatási rendszereinek belső munkafolyamatai, beszámolási-, adatszolgáltatási folyamatai is hatékonyabbá váltak a támogatott 6 szakrendszer által.

Projektünk rövid távú célja az volt, hogy alkalmassá tegyük önkormányzatainkat a központi ASP-hez való csatlakozásához a szükséges eszköz- és szoftverbeszerzések, a kapcsolódó igazgatásszervezési, képzési és informatikai szolgáltatások igénybevétele által. Fejlesztéseink a 6 szakrendszerre (önkormányzati adó, gazdálkodás, ingatlanvagyon kataszter, iratkezelés, ipar- és kereskedelem, település portál), az azokat működtető munkaállomásokra fókuszáltak.

A projekt az önkormányzatok számára az informatikai eszközpark modernizálását is jelentette, így az asztali munkaállomások, laptopok, és nyomtatók cseréjére is sor kerülhetett, ezzel váltak hivatalok alkalmassá az ASP szolgáltatások igénybevételére.

 

 


Szemétszedés az óvodában

2015/09/08 Címkék: HIRDETMÉNY.

 

 A Kemencei Kisbence Óvoda nagycsoportosai a környezettudatosság és a fenntarthatóság jegyében környezetvédelmi napot tartottak 2015. szeptember 07-én. Ezen a napon az ovisok a környezetvédelem érdekében az óvoda körül szemetet szedtek majd ezután megbeszélték hogy miért fontos a környezetünk védelme és az aznapi élményeiket le is rajzolták.

20151001_100514 (1).jpg 20151001_100525.jpg 20151001_101822.jpg

 

 

 

 


Tájház látogatása - hirdetmény

2015/07/29 Címkék: hirdetmény, tájház.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a Tájház látogatására előzetes bejelentkezés, illetve időpont egyeztetés alapján van lehetőség az Önkormányzat 06-27-587-585 telefonszámán, hétfő-csütörtök 8-12 óráig, pénteken 8-12 óráig.

Belépőjegy:

  • diák: 100 Ft/fő
  • felnőtt: 200 Ft/fő

Csoportos kedvezmény nincs.

A hirdetmény ide kattintva letölthető.


Jegyzői álláshely pályázat

2015/07/20 Címkék: álláshely, jegyző, kemence, pályázat.

A Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX, törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

A teljes pályázati kiírást itt töltheti le!Hirdetmény 2015. 05. 11.

2015/05/11 Címkék: hirdetmény, lomtalanítás.

Kemence Község Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy a lomtalanítás 2015. őszén kerül megtartásra, a konkrét időpontról időben tájékoztatjuk Tisztelt Lakosainkat.

Pongrácz János
polgármester sk.

A hirdetmény letölthető ide kattintva.


Hirdetmény

2015/04/21 Címkék: hirdetmény, képviselő-testületi ülés.

Kemence Község Önkormányzat Képviselő-Testülete 2015. április 27-én (hétfőn) 17 órai kezdettel képviselő-testületi ülést tart.

Az ülés helye: Községháza (Kemence, Fő u. 77.)

Napirend:
1.) Előterjesztés Kemence Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014/II.4./ önkormányzati rendeletének módosításáról
2.) Előterjesztés Kemence Község Önkormányzatának 2014. évi zárszámadásáról
3.) Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi beszámolója a gazdálkodás teljesítéséről
4.) Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2014. évben végzett munkájáról
5.) Kistérségi társulási formában működő intézményi feladatellátás
6.) Közbeszerzési Terv 2015
7.) Gazdasági Program
8.) Rendőrség beszámolójának elfogadása
9.) Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulásból kilépés
10.) Fakivágások
11.) Lomtalanítás
12.) Pályázati tájékoztató
13.) Strand
14.) Majális
15.) Egyebek

1,2,5-15.) napirend előterjesztője: Pongrácz János polgármester
3,4.) napirendi pont előterjesztője: Csákiné Varga Gyöngyi jegyző

Kemence, 2015. április 21.

Tisztelettel:

Pongrácz János sk.
polgármester